Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou

Jsme malotřídní základní a mateřská škola se třemi třídami 1. stupně a dvěma odděleními mateřské školy.  Jsme škola rodinného typu, která je otevřená a přístupná všem dětem, rodičům i veřejnosti. Vytváříme školu s bezpečným, útulným a veselým prostředím, v níž se dětem líbí a cítí se v ní příjemně. Žáci jsou vedeni k toleranci, úctě, lásce k člověku, k aktivnímu naslouchání, komunikaci, zodpovědnosti. Škola je zapojena do projektu EU peníze školám. Snažíme se být moderní školou 21. století, fungovat jako jedno z center společenského a kulturního života v obci a být dobrým partnerem žáků i jejich rodičů.

 

                                                               

Jedním z nejvýznamnějších sponzorů školy je stavební skupina EUROVIA Kamenolomy, a.s.