GDPR

Škola zpracovává osobní údaje (dále jen OÚ) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý občan má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ u dozorového úřadu.

Správce OÚ: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace

sídlo: Školní 64, Jakubčovice nad Odrou, IČ: 75027062, DS: b8mmdyt, telefon: 556748270, e-mail: zsjakubcovice.mackova@centrum.cz

Pověřenec pro OÚ: Tomáš Bíbrlík, e-mail: poverenec.gdpr@odersko.cz, tel. 777 698 876, úřední dny: Pondělí až Pátek – 8:00 až 16:00

 

Zásady ochrany OÚ ke stažení zde.