Přezkoušení

Přezkoušení

Přezkoušení probíhá formou rozhovoru nad portfoliem žáka.
Kromě portfolia požadujeme, abyste k přezkoušení ke konci školního roku přinesli vypracované povinné pracovní listy.
 
Seznam pracovních listů:
 

1. ročník

 

2. ročník

 

3. ročník

 

4. ročník

 

5. ročník