Základní škola

Naše škola sídlí v rekonstruované starší budově a nové přístavbě, je prostorově i materiálně nadstandardně vybavená.

Škola disponuje místností pro cvičení, která ve večerních hodinách a o víkendech slouží veřejnosti.  Školní jídelna  nabízí pestrý výběr jídel, která jsou připravena v souladu s pravidly racionální výživy.

Profilujeme se jako škola, která realizuje projekt "Rodiče vítáni". Projekt sleduje tyto důležité oblasti:

 •  Rodiče se dostanou bez problémů do škol, včetně odpoledních hodin.
 •  Rodičům jsou dostupné kontakty na všechny učitele a vedení školy.
 •  Rodiče mají k dispozici informace o tom, co a kdy se ve škole děje.
 •  Rodičům zaručujeme, že při třídních schůzkách neprobíráme prospěch a chování jejich dítěte před ostatními rodiči.
 •  S rodiči komunikujeme partnerským způsobem.
 • Dbáme na to, aby zápis do školy byl společenskou událostí příjemnou pro rodiče i děti. Myslíme při tom na potřeby dětí i rodičů.
 • Kromě společných třídních schůzek organizujeme i konzultace ve trojici učitel, dítě, rodič.
 • Konfliktní situace ve škole řešíme tak, aby se jich mohli zúčastnit všichni, jichž se záležitost týká, včetně rodičů a dítěte/dětí.
 • Nabízíme rodičům konzultace školního výchovného poradce.

 

 • Rodiče našich žáků i zájemci o naši školu mají možnost po domluvě navštívit vyučování.
 • Organizujeme školní akce, na kterých mohou rodiče a další rodinní příslušníci spolupracovat s dětmi a potkávat se s učiteli (zahradní party, sportovní a kulturní akce, apod.).
 • Umíme rodičům doporučit externího dětského psychologa a logopeda, s nímž spolupracujeme.
 • Rodiče mají možnost po domluvě využívat prostory školy k vlastním akcím
 • Pořádáme školní akce pro rodiče v termínech a hodinách, které jim umožní se jich opravdu zúčastnit

 

Našim žákům nabízíme:

 • vlastní vzdělávací program s názvem "Škola pro život" v němž nechybí moderní formy práce jako výuka v programu "Začít spolu" a projektové vyučování
 • zapojení do soutěží a olympiád, vyhlašovaných MŠMT, účast na výtvarných i literárních akcích
 • zajímavé akce - Týden otevřených dveří, rozsvěcení Vánočního stromu, výuka na dopravním hřišti v Odrách, tradiční Běh Jakubčovicemi.
 • bohatou nabídku mimoškolních aktivit
 • výuka cizích jazyků - anglický jazyk již od 1. třídy formou kroužku
 • plavecký výcvik, pro žáky všech ročníků
 • dobře fungující školní družinu se zájmovými útvary
 • pěkné prostředí jak uvnitř školy, tak v jejím rozsáhlém areálu, který je využíván i pro relaxační přestávky
 • kvalitní školní stravování , zapojení do akce "Školní mléko" a "Ovoce do škol" 
 
Naše škola je zapojena do projektu "Šablony I" 

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004503

Rozpočet projektu: 946 653,00Kč

Realizace projektu: 1.2.2023 – 31.12.2025

 
Cíle projektu:
 • personální posílení o školního asistenta v MŠ

 • podpora žáků s odlišným mateřským jazykem, 

 • podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogických pracovníků

 •  inovativní vzdělávání žáků 

 • odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání.