Aktuality a Řád školní jídelny

AKTUALITY - Od 1.3.2023 dochází ke zdražení stravného

1. Stravné pro žáky MŠ: 3-6 LET dotovaná strava 46 Kč,  nedotovaná strava 107 Kč

                                     7 LET dotovaná strava  49 Kč  nedotovaná strava 110 Kč

             pro žáky ZŠ: 7-10 LET dotovaná strava 28 Kč nedotovaná strava 89 Kč

                                11-14 LET strava 31 Kč nedotovaná strava 92 Kč

2. Neodhlášený oběd se bude hradit v plné výši (nedotovanou cenu) dle aktuálního kalkulačního istu.

3. Rozdíl ceny Vám bude naúčtován na konci měsíce k úhradě.

 

Je nutné:

1. Navýšit limit inkasa:

2. Oběd odhlásit nejpozději do 6:30 hod. stávajícího dne. Později oběd odhlásit nepůjde.

3. V 1. den nemoci si oběd můžete vyzvednout od 11:00 – 11:30 hod. u určeného okénka. Tento oběd je za dotovanou cenu.

4. Pokud si oběd na další dny neodhlásíte, bude automaticky zaúčtován za nedotovanou cenu (tzn. v plné výši MŠ 95 Kč, odročený 101 Kč, 

ZŠ 84 Kč 11let 86 Kč). Tento oběd si můžete vyzvednout ve školní jídelně za daných podmínek, které jsou v souladu s hygienickými předpisy a řádem HCCP. viz. PRAVIDLA

Pravidla pro odnášení nedotovaných obědů: (Nedotovaný oběd = veřejnost + neodhlášení žáci).

1. Strávníci musí přinést jídlonosiče na výměnu den předem, nejpozději do 9 hod. daného dne. (V krajním případě od 11: oo - 11:30 hod. u okénka). Z hygienických důvodů a kritických bodů HCCP se po 11:30 hod. nebudou obědy vydávat.

2. Před jídelnou je nádoba určená k uložení jídlonosičů. V ní si také můžete vyzvednout uložený oběd.

3. Je nutné jídlonosiče podepsat celým jménem.

4. Na saláty, si noste uzavíratelné nádoby (sklenice), v případě žáků také nádoby na pití. Pokud je mít nebudete, může se stát, že nebudou součástí oběda, protože je nemáme do čeho dát.

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Přihláška ke stravování do šj:  přihláška ke stravování.pdf

Provozní řád školní jídelny:  Provozni řád školni jidelny 2020.pdf

Vnitřní řád ŠJ: vnitřní řád 2022.pdf

Bezhotovostní způsob úhrady stravného:

Inkasem - je nutné zajistit si souhlas s inkasem u svého peněžního ústavu pro ZŠ a MŠ Jakubčovice nad Odrou, Školní 64, 742 36Jakubčovice nad Odrou. 

Číslo účtu ZŠ 1772599329/0800 Česká Spořitelna. Je nutné zadat do poznámky jméno a příjmení dítěte (je často jiné než majitele účtu).Inkaso povolit na celý rok. Nezadávat žádný variabilní symbol. Doporučuji nastavit inkasní limit u MŠ i ZŠ dle výše stravného x počet pracovních dnů.

Obědy se strhávají vždy v aktuálním měsíci a přeplatky jsou vyúčtovány v následujícím měsíci. Inkasní srážky budou probíhat

od 17. do 20. dne v aktuálním měsíci. Je nutné, aby v tomto období bylo na účtu dostatek finančních prostředků.

 

Úhrada složenkou:  Dětem bude předán doklad pro strávníka s částkou k úhradě. Nebudou rozdávány složenky, rozdány budou pouze doklady k zaplacení. Rodič si vyzvedne na poště růžovou poštovní poukázku A a sám si ji vypíše. Doklad k zaplacení bude předán dítěti v ZŠ, v MŠ bude ve skříňce.

Přeplatky jsou vyúčtovány vždy v následujícím měsíci.

Při nezaplacení obědů  v daném termínu bude vydána upomínka a dítě nedostane stravu. O této záležitosti bude informována ředitelka školy, která může strávníka vyloučit ze stravování v případě MŠ zároveň z MŠ.

 

Důležité upozornění

Zákonný zástupce žáků má povinnost vyplývající ze školského zákona ( 561/2004§22 odst.3e) oznamovat školskému zařízení - školní jídelně nepřítomnost dítěte v zařízení a jakoukoli změnu, která má vliv na stravu. Za odhlašování dítěte v době nemoci si plně zodpovídá Zákonný zástupce. Pokud tak neučiní, bude mu na konci měsíce doúčtován rozdíl v ceně za neodebraný oběd.

Obědy se odhlašují den předem písemně SMS, ústně nebo telefonicky do 6,30 hod. ráno stávajícího dne. Tel. číslo SMS 604 625 999. Později odhlásit oběd nepůjde. Rodiče mají možnost vyzvednout si neodhlášený oběd do jídlonosičů  v době od 11:00 hod do 11:30 hod. určeným vchodem.

V Případě odpoledních svačin - pkud dítě budete vyzvedávat po obědě nahlaste ráno v kuchyni, že chcete svačinku domů. Neodhlašujeme odpolední svačinky na jednen den.

Pokud si dítě budete vyzvedávat pravidelně po obědě celý měsíc, doporučuji odpolední svačinku odhlásit na celou dobu nepřítomnosti.  

Výdej stravy pro MŠ:

Přesnídávka: 8:30 hod. – 8:45 hod.

Oběd: 11:30 hod. – 11:50 hod.

Odpolední svačinka: 14:oo hod. – 14:15 hod.

 

Výdej stravy pro ZŠ:

Oběd: 11: 50 hod. – 12:10 hod.

Oběd: 12:45 hod. – 13:05 hod.

 

Výdej stravy pro cizí strávníky:

Oběd: 11:10 hod. – 11:30 hod.

 

Obědy jsou vydávány pouze žákům, kteří odevzdají vyplněnou přihlášku ke stravování ve školní jídelně.

 

Podmínky odnášení obědů

 V době nemoci má žák nárok pouze 1. den na oběd za dotovanou cenu. Další dny po dobu nemoci (pokud rodiče chtějí oběd) hradí rodiče cenu stravného v plné výši dle aktuálního výpočtu kalkulačního listu) Obědy si mohou rodiče vyzvednout v době od 11:15 hod do 11:30 hod. určeným vchodem (levé křídlo budovy) u okýnka k tomu určeném.

 

Vyhláška 137 Podmínky uvádění pokrmů do oběhu §25

Pokrm vydaný ze školní jídelny je určen k přímé spotřebě bez skladování. Teplé pokrmy se uvádějí do oběhu tak, aby se dostaly ke spotřebiteli co nejdříve, a to za teploty + 60°C.

Pokud si budete vyzvedávat dítě po obědě domů nahlaste ráno v kuchyni, že chcete svačinku sebou. Tímto zamezíte plýtvání potravin potřebných na přípravu svačinek a následnému zdražování.