Řád školní jídelny

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Způsob úhrady stravného

 

Stravné ve ŠJ se hradí zálohově měsíc dopředu:

Sporožirem, bankou v nejnutnějších případech hotově v budově školy u hospodářky ve stanoveném čase. Nejpozději do konce měsíce (v srpnu se hradí záloha na září, v září musíte zaplatit zálohu na říjen).

Při nezaplacení obědů v daném termínu nedostane dítě stravu. O této záležitosti bude informovaná ředitelka školy, která může strávníka vyloučit ze stravování a zároveň z mateřské školy. 

 

Možnosti úhrady stravného

A) Sporožiro-( jen česká spořitelna) pokud chcete, aby se Vám stravné strhávalo hromadně příkazem z jídelny, musíte ve spořitelně sepsat souhlas s inkasem na ZŠ Jakubčovice n/O. Číslo sporožirového účtu nahlásit vedoucí stravování ve školní jídelně. Následně bude strávníkovy strháváno stravné podle počtu pracovních dnů v měsíci, od kterých se odečte počet odhlášených obědů z minulého měsíce.

 

B)Banka- u své banky musí rodič nahlásit číslo účtu od ZŠ 1772599329/0800 Česká Spořitelna Var. symbol 3111 a částku odpovídající zálohám dle způsobu stravování.

 

U dětí MŠ se jedná o částku:

Děti do 6 let 690 Kč měsíčně

Děti od 6 let 760 Kč měsíčně

Děti, které odebírají pouze svačinku a oběd 490 Kč měsíčně

Děti ZŠ 500Kč měsíčně

Přeplatky jsou vyúčtovány vždy v srpnu.

 

C)Hotově- vždy v době úředních hodin u paní účetní Štichové v budově ZŠ 1. patro. Přeplatky jsou vyúčtovány každý měsíc a částka z přeplatků je odečtena u zálohy na následující měsíc. Částka k úhradě je v MŠ ve skříňce dítěte do 10. dne v měsíci. Dětem ZŠ je předána.

Důležité upozornění

Zákonný zástupce žáků má povinnost vyplývající ze školského zákona ( 561/2004§22 odst.3e) oznamovat školskému zařízení - školní jídelně nepřítomnost dítěte v zařízení a jakoukoli změnu, která má vliv na stravu. Za odhlašování dítěte v době nemoci si plně zodpovídá Zákonný zástupce. Pokud tak neučiní, může být na konci měsíce doúčtován rozdíl v ceně za neodebraný oběd.

Obědy se odhlašují den předem písemně, ústně nebo telefonicky do 6,30 hod. ráno stávajícího dne. Tel. číslo SMS 604 625 999. Na pozdější odhlášení obědů se nebude brát zřetel. Rodiče mají možnost vyzvednout si neodhlášený oběd do jídlonosičů  v době od 11:15 hod do 11:30 hod. určeným vchodem.

Výdej stravy pro MŠ:

Přesnídávka: 8:30 hod. – 8:45 hod.

Oběd: 11:30 hod. – 11:50 hod.

Odpolední svačinka: 14:oo hod. – 14:15 hod.

 

Výdej stravy pro ZŠ:

Oběd: 11: 50 hod. – 12:10 hod.

Oběd: 12:45 hod. – 13:05 hod.

 

Výdej stravy pro cizí strávníky:

Oběd: 11:10 hod. – 11:30 hod.

 

Obědy jsou vydávány pouze žákům, kteří odevzdají vyplněnou přihlášku ke stravování ve školní jídelně.

 

Podmínky odnášení obědů

 V době nemoci má žák nárok pouze 1. den na oběd za dotovanou cenu. Další dny po dobu nemoci (pokud rodiče chtějí oběd) hradí rodiče cenu stravného v plné výši dle aktuálního výpočtu kalkulačního listu 54,00 Kč). Obědy si mohou rodiče vyzvednout v době od 11:15 hod do 11:30 hod. určeným vchodem (levé křídlo budovy).

 

Vyhláška 137 Podmínky uvádění pokrmů do oběhu §25

Pokrm vydaný ze školní jídelny je určen k přímé spotřebě bez skladování. Teplé pokrmy se uvádějí do oběhu tak, aby se dostaly ke spotřebiteli co nejdříve, a to za teploty + 60°C.

Pokud si budete vyzvedávat dítě po obědě domů nahlaste ráno v kuchyni, že chcete svačinku sebou. Tímto zamezíte plýtvání potravin potřebných na přípravu svačinek a následnému zdražování.