Řád školní jídelny

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Přihláška ke stravování do šj:  přihláška ke stravování.pdf

Provozní řád školní jídelny:  Provozni řád školni jidelny 2020.pdf

 

Bezhotovostní způsob úhrady stravného:

Inkasem - je nutné zajistit si souhlas s inkasem u svého peněžního ústavu pro ZŠ a MŠ Jakubčovice nad Odrou, Školní 64, 742 36Jakubčovice nad Odrou. 

Číslo účtu ZŠ 1772599329/0800 Česká Spořitelna. Je nutné zadat do poznámky jméno a příjmení dítěte (je často jiné než majitele účtu).Inkaso povolit na celý rok. Nezadávat žádný variabilní symbol. Doporučuji nastavit inkasní limit u MŠ 800,- na dítě ve věku 3-6 let, 900,- u dítěte ve věku 7 let které je v MŠ. V případě žáka ZŠ nastavte limit 550,- na dítě.

Obědy se strhávají vždy v aktuálním měsíci a přeplatky jsou vyúčtovány v následujícím měsíci. Inkasní srážky budou probíhat

od 17. do 20. dne v aktuálním měsíci. Je nutné, aby v tomto období bylo na účtu dostatek finančních prostředků.

 

Úhrada složenkou:  Dětem bude předán doklad pro strávníka s částkou k úhradě. Nebudou rozdávány složenky, rozdány budou pouze doklady k zaplacení. Rodič si vyzvedne na poště růžovou poštovní poukázku A a sám si ji vypíše. Doklad k zaplacení bude předán dítěti v ZŠ, v MŠ bude ve skříňce.

Přeplatky jsou vyúčtovány vždy v následujícím měsíci.

Při nezaplacení obědů  v daném termínu bude vydána upomínka a dítě nedostane stravu. O této záležitosti bude informována ředitelka školy, která může strávníka vyloučit ze stravování v případě MŠ zároveň z MŠ.

 

Důležité upozornění

Zákonný zástupce žáků má povinnost vyplývající ze školského zákona ( 561/2004§22 odst.3e) oznamovat školskému zařízení - školní jídelně nepřítomnost dítěte v zařízení a jakoukoli změnu, která má vliv na stravu. Za odhlašování dítěte v době nemoci si plně zodpovídá Zákonný zástupce. Pokud tak neučiní, může být na konci měsíce doúčtován rozdíl v ceně za neodebraný oběd.

Obědy se odhlašují den předem písemně SMS, ústně nebo telefonicky do 6,30 hod. ráno stávajícího dne. Tel. číslo SMS 604 625 999. Na pozdější odhlášení obědů se nebude brát zřetel. Rodiče mají možnost vyzvednout si neodhlášený oběd do jídlonosičů  v době od 11:15 hod do 11:30 hod. určeným vchodem.

V Případě odpoledních svačin - pkud dítě budete vyzvedávat po obědě nahlaste ráno v kuchyni, že chcete svačinku domů. Neodhlašujeme odpolední svačinky na jednen den.

Pokud si dítě budete vyzvedávat pravidelně po obědě celý měsíc, doporučuji odpolední svačinku odhlásit na celou dobu nepřítomnosti.  

Výdej stravy pro MŠ:

Přesnídávka: 8:30 hod. – 8:45 hod.

Oběd: 11:30 hod. – 11:50 hod.

Odpolední svačinka: 14:oo hod. – 14:15 hod.

 

Výdej stravy pro ZŠ:

Oběd: 11: 50 hod. – 12:10 hod.

Oběd: 12:45 hod. – 13:05 hod.

 

Výdej stravy pro cizí strávníky:

Oběd: 11:10 hod. – 11:30 hod.

 

Obědy jsou vydávány pouze žákům, kteří odevzdají vyplněnou přihlášku ke stravování ve školní jídelně.

 

Podmínky odnášení obědů

 V době nemoci má žák nárok pouze 1. den na oběd za dotovanou cenu. Další dny po dobu nemoci (pokud rodiče chtějí oběd) hradí rodiče cenu stravného v plné výši dle aktuálního výpočtu kalkulačního listu) Obědy si mohou rodiče vyzvednout v době od 11:15 hod do 11:30 hod. určeným vchodem (levé křídlo budovy) u okýnka k tomu určeném.

 

Vyhláška 137 Podmínky uvádění pokrmů do oběhu §25

Pokrm vydaný ze školní jídelny je určen k přímé spotřebě bez skladování. Teplé pokrmy se uvádějí do oběhu tak, aby se dostaly ke spotřebiteli co nejdříve, a to za teploty + 60°C.

Pokud si budete vyzvedávat dítě po obědě domů nahlaste ráno v kuchyni, že chcete svačinku sebou. Tímto zamezíte plýtvání potravin potřebných na přípravu svačinek a následnému zdražování.