Ředitelské volno

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č.561/2004 sb. (školský zákon) oznamuji, že vyhlašuji z provozních důvodů na pondělí 27.9.2021 pro žáky Základní školy ředitelské volno. 
Jiřina Máčková
 
 

Testování žáků

Dle nařízení MZČR proběhne v naší škole v termínech 2.9., 6.9. a 9.9. testování žáků antigenními testy.

Protože učitelé mají v náplni práce pouze pedagogickou činnost, nenesou za testování žádnou zodpovědnost. Budou u testování přítomni jako dozor a budou pouze zapisovat výsledek testu. V této souvislosti vás žádám, abyste u testování vašeho dítěte byli osobně přítomni nebo donesli k prvnímu testování podepsaný souhlas (byl poslán na e-mailovou adresu zákonného zástupce). Bez vaší přítomnosti nebo podepsaného souhlasu nebude vaše dítě testováno.

Upozorňuji, že pokud se vaše dítě testovat nebude, nejsme z organizačních a personálních důvodů schopni zajistit podmínku MZ o neúčasti na hodinách TV a zpěvu, takže i netestované dítě se bude účastnit výuky bez jakýchkoli omezení.