17.9. focení dětí

16.9.Dopravní výchova v Odrách (2.-5.tř.)

10.9. Třídní schůzky

Seznam dětí přijatých k povinné školní docházce od 1.9.2019

 

Základní informace o zápisu do 1. tříd 2019/2020

Datum: 3. dubna 2019

Čas: 14.00 – 16.00 hodin

 • budova školy v Jakubčovicích nad Odrou, Školní 64

Povinnost přijít k zápisu

 • K zápisu se dostaví v doprovodu rodičů děti, které dovrší věku 6 let do 31. 8. 2019.

 • Předběžně lze zapsat (nezávazně) na písemnou žádost rodičů i děti, které dovrší 6 let věku od 1. 9. 2019 do 31.12. 2019.

 • Rodiče, jejichž dítě se narodilo po 31.8 2013, nejsou povinni s dítětem k zápisu chodit.

 • Rodiče přinesou k zápisu rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

 • K zápisu je možné dostavit se pouze na 1 školu, dítě nemůže být po zápisu evidováno na více školách. Dodržovat obvod není povinnost, avšak při přijímání má vždy přednost dítě ze spádového obvodu.

Žádost o odklad

K odkladu školní docházky je třeba písemná žádost rodičů adresovaná ředitelství školy. Přílohou žádosti musí být:

 1. Doporučení odborného lékaře s podrobným udáním důvodů

 2. Doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP)

Doporučující posouzení bývají samostatnými přílohami tohoto dokumentu.

Škole by měly být doručeny v následujících dnech po zápisu do 1. ročníku základní školy, nejpozději do konce dubna tohoto roku.

(Správní řízení ve věcech odkladů musí být ukončeno 30. 4., toto datum zahrnuje i 15 denní odvolací lhůtu.)

Srdečně zveme předškoláčky a jejich rodiče - přijďte, těšíme se na Vás.

 
 
___________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
 
 
Na čtvrtek 2.5. a pátek 3.5.2019 je vyhlášeno ředitelské volno - nevyučuje se.
 
___________________________________________________________________________________________________________
 
___________________________________________________________________________________________________________
 

Seznam dětí přijatých od 1.9.2017

podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. 1. 2012

 

R            Registrační číslo

1701    -           přijat

1702    -           přijat

1703    -           přijat

1704    -           přijata

1705    -           přijata

 
___________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
 

Malotřídka nebo velká škola?

Článek o výhodách a nevýhodách vzdělávání v malotřídních školách najdete zde.
___________________________________________________________________________________________________________
 
 
 

Seznam dětí přijatých od 1.9.2016

podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. 1. 2012

 

R            Registrační číslo

0116    -           přijat

0216    -           přijata

0316    -           přijata

0416    -           přijata

___________________________________________________________________________________________________________

 

Ukončení plaveckého výcviku

Z organizačních důvodů bude v letošním školním roce končit výuka plavání ve čtvrtek 11. února. V tento den budou mít žáci dvě vyučovací hodiny plaveckého výcviku. Předpokládaný návrat na oběd bude kolem 13.30 hodin. 

Od 15. února platí ve vyučování původní rozvrh hodin.

___________________________________________________________________________________________________________

Rozsvěcování vánočního stromu

V sobotu 28. 11. se na návsi v  Jakubčovicích n./O.  konalo tradiční „Rozsvěcování vánočního stromu“, kterého se zúčastnili i žáci naší školy. V úvodu nejprve konferenciéři – Míša Žiga s Terezkou Mahuškovou stručně seznámili všechny přítomné s historií této tradice a pak již následoval zpěv známých vánočních písní. Zazněly tak skladby „Strom vánoční“, „Zafúkané“ a „Aleluja“. Poté přednesli dvě úsměvné vánoční básně sourozenci Amálka a Toník Řimánkovi. Slavnostní atmosféra pak byla završena hrou tří známých koled v podání našich flétnistek – Hanky a Markétky Šindlerových s Viktorkou Miklošovou. 

Všem žákům, kteří se tohoto vystoupení aktivně zúčastnili, náleží naše poděkování. Poděkování patří také rodičům, kteří své děti doprovodili či dopravili.   

___________________________________________________________________________________________________________

Projektové vyučování ve 3. ročníku

V průběhu listopadu proběhlo ve 3. ročníku projektové vyučování na téma „Naše obec“.

 Využili jsme krásného slunného počasí a prošli si během dopoledních hodin celou obec. Všímali jsme si barevné přírody a okolní krajiny, dopravního ruchu a značek v obci, památek a dalších důležitých budov. V průběhu následujících dnů jsme si pak povídali o historii obce od jejího prvního osidlování až do současnosti. Využívali jsme různé publikační výtisky, encyklopedie, informace z internetu, četli si z oderských pověstí. Všechny poznatky a úkoly si žáci zaznamenávali do svých portfólií, doplňovali dalšími materiály a pracovními listy k tématu. Vyvrcholením pak byly prezentace jednotlivých žáků o konkrétní pamětihodnosti, které si předem připravovali doma. Zažili jsme tak mnohdy vystoupení na opravdu vysoké úrovni! Děti měly připraveny plakátky s texty doplněné obrázky či fotografiemi, někteří využili interaktivní tabuli pro seznámení s virtuální prohlídkou objektu, jiní měli zhotovený skutečný zmenšený model památky.  Prezentace byly často doplňovány závěrečnými otázkami pro posluchače, všetečnými otázkami někdy zahrnovali přednášejícího samotní žáci.

  Starší spolužáci 5. ročníku pak měli za úkol své mladší kamarády zhodnotit. Padala jen slova uznání či povzbuzení, a tak tedy všichni třeťáci byli zhodnoceni nakonec tou nejkrásnější známkou do žákovské knihy! Ze všech zhotovených prací jsme na závěr uspořádali výstavku v prostorách chodby.   

___________________________________________________________________________________________________________

Plavecký výcvik

Od 27. listopadu 2015 do 11. února 2016 se budou žáci všech tříd každý čtvrtek účastnit hodin povinného plaveckého výcviku na plovárně v Hranicích.
Po celou dobu plaveckého výcviku mají všechny třídy upravený týdenní rozvrh hodin.
___________________________________________________________________________________________________________

Projekt 72 hodin

V letošním roce se naše škola poprvé zúčastnila projektu 72 hodin vyhlášeným Českou radou dětí a mládeže. V rámci projektu jsme s dětmi ze školní družiny společně vysadily živý plot na školní zahradu, na  které trávíme spoustu volného času. Společnými silami jsme také uklidily okolí školy a školní zahradu. Do úklidu se zapojilo všech pět tříd naší školy. Akce se uskutečnila ve čtvrtek 8. října od 13.30 do 15.30 hodin. Všem dětem, které se do zvelebování okolí naší školy s chutí pustily, děkujeme.                                    vychovatelky ŠD

___________________________________________________________________________________________________________

Olympijský čtyřboj

Dne 30. září se konal již 16. ročník novodobých olympijských her oderské mládeže, na který jsou pravidelně zvány 

i okolní malotřídní školy.      

Olympijský čtyřboj se koná v těchto disciplínách:

 • běh na 60 metrů
 • běh na 500 metrů
 • skok z místa
 • hod míčkem

V letošním školním roce se umístili naši sportovci na těchto krásných místech:

kategorie 2. třídy- děvčata

 • Julie Bartoňová    -    2. místo v běhu na 60 metrů; 2. místo ve skoku z místa; 2. místo v hodu míčkem;     2. místo v běhu na 500 metrů; 2. místo v ATLETICKÉM ČTYŘBOJI
 • Kateřina Filipová    -    3. místo ve skoku z místa
kategorie 3. třídy - děvčata
 • Sheila Sochová    -    2. místo v hodu míčkem
 • Šarlota Peroutková    -    3. místo v hodu míčkem
kategorie 3. třídy - chlapci
 • Ondřej Uvíra    -    1. místo v běhu na 60 metrů; 2. místo v běhu na 500 metrů
kategorie 4. třídy - chlapci
 • Adam Škeřík    -    2. místo v běhu na 60 metrů
 • Matěj Vyvlečka    -    3. místo v běhu na 60 metrů
 • Marek Filip    -    3. místo v běhu na 500 metrů
___________________________________________________________________________________________________________

Zahájení celoroční DRUŽINIÁDY

V úterý 29. září čekala na děti a jejich rodiče velká slavnostní událost. Děti, které navštěvují školní družinu, měly příležitost splnit všechny disciplíny moderního pětiboje a tím se nominovat k celoročním družinovým olympijským hrám.

S radostí sdělujeme, že všichni naši sportovci uspěli a DRUŽINIÁDA mohla být zahájena, jak se sluší a patří - tedy průvodem jednotlivých států, olympijskou hymnou, slavnostními sliby a také zapálením pravého olympijského ohně.

Teď už se jen těšíme na celoroční zápolení v duchu fair play a všem sportovcům i jejich týmům přejeme mnoho úspěchů.

___________________________________________________________________________________________________________

Mozaika z víček od PET-lahví

Letos se naše škola již poněkolikáté zúčastnila soutěže ve stavění mozaiky z víček od PET-lahví. S letošní mozaikou 
na téma znaky měst a obcí se nám podařilo vybojovat druhé místo. Všechny děti z eko-turistického kroužku, které 
ve svém volném čase přišly mozaiku stavět, byly odměněny turistickými batůžky. Všem zúčastněným děkujeme 
a věříme, že i v příštím roce uspějeme. Všechny fotografie si můžete prohlédnout zde.

___________________________________________________________________________________________________________

8. ročník projektu SVĚT SLOVA

V rámci 8. ročníku projektu SVĚT SLOVA vyhlášeného Městským kulturním centrem města Fulnek ve spolupráci s Comenius Fulnek se v literární soutěži umístila na 3. místě žákyně 5. ročníku Magda Beňová. Literární práce byla zpracována na téma "O čem mohou stromy vyprávět". Ve výtvarné soutěži se na 3. místě umístila žákyně 2. ročníku Anička Švánová. Výtvarná práce byla zpracována na téma "O čem mohou stromy vyprávět".

Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen se uskutečnilo dne 14. května v kostele sv. Josefa ve Fulneku.

Tímto děvčatům gratulujeme a přejeme mnoho dalších literárních a výtvarných úspěchů.

___________________________________________________________________________________________________________

Krajské kolo recitační soutěže

Dne 26. 3. se úspěšně zúčastnil  okresního kola recitační soutěže v Novém Jičíně náš žák Michal Žiga. Zde opět svým přirozeným a procítěným projevem zaujal porotu natolik, že s básní „Kloboukovy trampoty“ od Jiřího Žáčka byl vybrán 

k postupu do kola krajského! To se bude konat 14. dubna v Ostravě a my všichni mu budeme přát hodně a hodně štěstí! 

___________________________________________________________________________________________________________

Vítání občánků

V  neděli dne 8. 3. se konalo na obecním úřadě v Jakubčovicích n./O. slavnostní „Vítání občánků". Potěšit všechny přítomné přišli se svým programem i žáci naší školy. V pečlivě nacvičeném pásmu básní a písní neudělali žádnou chybičku a také svým vzorným chováním šli opravdu příkladem. Komu  konkrétně náleží poděkování? Z první třídy Katce Filipové, z druhé třídy Aničce Švánové, Sheile Sochové a Adélce Vyvlečkové, třetí třídu zastupovali Barča Kubešová, Terezka Levová a náš jediný hoch – Matěj Vyvlečka, z páté třídy to pak byla Pavla Horáková a Markétka Blažková. Poděkování náleží též rodinným příslušníkům, kteří své vystupující děti doprovodili a dopravili na vystoupení také z okolních vesnic. 

                                                                                                                                     Šrámková Lenka 

___________________________________________________________________________________________________________

Recitační soutěž

Dne 3. 3. se v Odrách na ZŠ Komenského konalo okrskové kolo recitační soutěže.  Naši školu zastupovali v každé kategorii žáci, kteří byli vybráni ve školním kole. V mladší kategorii tedy soutěžila Řimánková Amálka, Švánová Anička a Kvita Danek. V kategorii starších žáků vystupovala Mahušková Terezka a Žiga Míša. Z obrovské konkurence žáků okolních škol z celého okrsku byli vybráni vždy dva nejlepší soutěžící v každé kategorii, kteří postupují do kola okresního.  A letos je mezi nimi i náš žák 4. třídy – Míša Žiga! Touto cestou mu ještě jednou moc děkujeme 

a přejeme, ať i v okresním kole pořádaném dne 25. 3. v Novém Jičíně podá co nejlepší výkon. 

Veliké poděkování však náleží i ostatním žákům, kteří naši školu v Odrách skvěle reprezentovali, podali zde perfektní výkony a také se na této slavnostní akci vzorně chovali.  

                                                                                                                                      Šrámková Lenka 

___________________________________________________________________________________________________________

Zápis dětí do první třídy

V úterý 10. února se konal zápis dětí do první třídy, ke kterému přišlo 13 dětí. Všechny byly přijaty, seznam je zde.

___________________________________________________________________________________________________________

Písmo Comenia Script

Od nového školního roku 2014/2015 začneme v naší škole v 1. ročníku volitelně vyučovat nácvik psaní pomocí písma Comenia Script. Tato metoda výuky psaní byla schválena v Dodatku ŠVP „Škola Pro život“ pedagogickou radou a byla projednána školskou radou. Podmínkou zařazení tohoto písma je souhlas rodičů.

Paní učitelka Naděžda Tomková se na odborných seminářích a školeních  seznámila s písmem Comenia Script a získala osvědčení potřebné  k tomu, aby mohla tento způsob psaní sama vyučovat.

___________________________________________________________________________________________________________

Úspěchy žáků naší školy

Recitační soutěž – do okresního kola, které se konalo 25. 3. 2014 v Novém Jičíně,  postoupila žákyně 3. ročníku Lucie Horáková s básní „Malá zlatá rybka“ od Miloše Kratochvíla.

 

Matematická soutěž  „Pythagoriáda" – do okresního kola konaného  6. 5. 2014 v Novém Jičíně postoupila žákyně 5. ročníku -  Michaela Filipová.

 

Výtvarná a literární soutěž „Svět slova 2014"  -  na slavnostním vyhlášení vítězů s předáním cen dne 22. 5. v kostele sv. Josefa ve Fulneku  obdržela cenu poroty ve výtvarné soutěži žákyně 1. ročníku  - Anna Švánová, v literární soutěži obdržela cenu poroty žákyně 5. ročníku – Jana Lelková a 3. místo v literární soutěži žák 3. ročníku – Michael Žiga.

 

Na úspěchy našich žáků jsme patřičně hrdi a touto cestou jim blahopřejeme.

Poděkování  patří  i všem ostatním žákům 3. a 5. ročníku, kteří se taktéž dobrovolně a ochotně do všech těchto soutěží ve svém volném čase zapojili!