O školní družině

Školní družina je školské zařízení pro zájmové vzdělávání, které je poskytováno dětem jedné školy, přičemž organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce. Činnost školní družiny je vykonávána ve dnech školního vyučování. Po projednání se zřizovatelem může ředitelka přerušit činnost školní družiny v době školních prázdnin. Školní družina může vykonávat činnost pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce, i ve dnech pracovního volna.

Účastníci pravidelné denní docházky se zařazují do oddělení, která se naplňují do počtu nejvýše 30 dětí. Práce ŠD přímo navazuje na vzdělávací činnost základní školy. Školní družina využívá vlastní prostory, které má vymezeny v přízemí budovy základní školy, jejíž je součástí. K dispozici má oplocenou školní zahradu vybavenou herními prvky. Přístup je i do volné přírody, což umožňuje v případě vhodných klimatických podmínek časté vycházky.

Kapacita školní družiny je 50 žáků. Vzhledem ke skutečnosti, že školu navštěvují žáci dojíždějící ze čtyř obcí, je organizace a provoz ŠD do značné míry závislý na autobusové dopravě. Vzdálenost k autobusové zastávce od budovy školy je cca 250 metrů po málo frekventované silnici. Přístup k zastávce je dětem umožněn vedlejší ulicí, kde je vjezd dopravních prostředků omezen.

Jsme:

-    Místo pro zájmové využití dětí

-    Místo pro regeneraci sil dětí po vyučování

-    Místo pro radost

-    Místo pro rozvoj tvořivosti

-    Místo pro posilování sebevědomí

-    Místo pro komunikaci

Podporujeme dobré vztahy mezi dětmi, zaměstnanci, rodiči i širokou veřejností.

 

Provoz školní družiny

Od 6.30 do 15.30 hodin